Dernek

Tutlular Yardımlaşma Derneği’nin kuruluşuna ve gelişmesine ilişkin kimi bilgilere sahip olunması için derneğin kuruluş aşamasındaki tutanakları ve bugüne kadar yapılan kongre sonuçlarını yayımlıyoruz.

Tutanak 1

İsviçre’de yaşayan Tutluların örgütlenerek Tut’a ve Tutluya yardım yapması düşüncesinde olan Mehmet Karakuş, Kamil Dontaş ve Kamil Karakuş ile görüşüp fikir birliği sağladıktan sonra, davet edilen Mehmet Maraşlıoğlu, Ali Gündoğdu, Mahmut Sarıcı, Arif Çoban ve Nevzat Oğul, 5 Temmuz 1995 tarihinde, Çarşamba günü, saat 20.00 de, İsviçre’nin Zürich şehrindeki Volkshaus (Halkevi) adlı binanın lokantasında toplandılar.
Hüseyin aslantaş ve Mustafa Yoğurtçu da toplantıya davetli oldukları halde katılamadılar.
Toplantıya katılanlar örgütlenmenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın gerekli ve yararlı olduğunu ancak, vakıf mı yoksa dernek mi kurmak gerektiğini tartıştılar. Tartışma sonucunda dernek şeklinde örgütlenmenin daha gerçekçi olduğu benimsendi.
Mahmut Sarıcı, dernek çalışmalarına katılabileceğini ancak kurucular arasında yer alamayacağını belirtti.
Konuyu tartışmayı sürdüren diğer davetliler ise, kurucular arasında yer almak istediklerini, Mustafa Yoğurtçu ve Hüseyin Aslantaş’ın da toplantıda olamasalar bile onların da kurucular arasında yer almak istediklerini belirttiler. Mahmut Sarıcı’nın yerine de Mehmet Çoban önerildi ve böylece on kişilik kurucular kurulu oluşmuş oldu.
Kurulacak derneğin parti politikası yapmaması ancak, laik ve demokratik cumhuriyet düşüncesinde olması gerekiği dile getirildi ve bu konuda herkesin aynı düşüncede olduğu görüldü.
Derneğin adının “Tutlular Yardımlaşma Derneği”, yıllık ödentisinin de kişi başına yüz Frank olması benimsendi. Yapılacak yardımların Tutluların geneline yönelik olması gerekliliğine değinildi ve kimi yardım biçimleri üzerine düşünceler açıklandı.
Mehmet Karakuş, Kamil Dontaş, Ali Gündoğdu ve Nevzat Oğul tüzük komisyonuna seçildiler. Tüzük komisyonu 12 Ağustos 1995 tarihinde toplanacak, geçici tüzüğü hazırlayıp, 30 Ağustos 1995 tarihinde yapılacak olan kurucular toplantısına sunması kararlaştırıldı.

İmzalar: Mehmet Karakuş, Kamil Dontaş, Kamil Karakuş, Mehmet Maraşlıoğlu, Nevzat Oğul, Ali Gündoğdu, Arif Çoan

Tutanak 2

Mehmet Karakuş, Kamil Dontaş, Nevzat Oğul ve Ali Gündoğdu tarafından oluşturulan tüzük komisyonu, 12 Ağustos 1995 tarihinde, Cumartesi günü, saat 15.00 sularında Wohlen’deki Türk derneği lokalinde toplandı. Kurulacak derneğin geçici tüzüğünü oluşturmak üzere Mehmet Karakuş’un bir ön çalışma olarak hazırladığı tüzük üzerinde tartışıldı.
Gerekli değişikliklerle beraber tüzük metninin yazı makinasıyla yazılması ve kurucular toplantısına yetiştirilmesi Nevzat Oğul tarafından üstlenildi.

İmzalar: Mehmet Karakuş, Nevzat Oğul, Kamil Dontaş, Ali Gündoğdu

Tutanak 3

TYD kurucular kurulu, 30 Ağustos 1995 tarihinde Volkshaus’da saat 20.00 de toplandı. Hüseyin Aslantaş, Mehmet Maraşlıoğlu, Nevzat Oğul ve Kamil Karakuş’un katılamadığı toplantıda aşağıdaki kararlar alındı.
1- TYD geçici yönetim kurulunda Mehmet Karakuş’un başkan, Mehmet Çoban’ın başkan yardımcısı, Kamil Dontaş’ın yazman, Kamil Karakuş ve Mehmet Maraşlıoğlu’nun sayman, Ali Gündoğdu, Arif Çoban ve Mustafa Yoğurtçu’nun da denetleme kurulu, Nevzat Oğul ve Hüseyin Aslantaş’ın da kurucu üye sıfatlarıyla çalışmaları,
2- TYD tüzüğünün değişikliklerle birlikte yeniden yazılarak Almancaya çevrilmesi için Nevzat Oğul’a gönderilmesi,
3- Kamil Dontaş tarafından posta kutusu kiralanması,
4- Kamil Karakuş ve Mehmet Maraşlıoğlu tarafından banka hesap numarası açılması,
5- Mehmet Karakuş tarafından mühür yaptırılması.

İmzalar: Mehmet Karakuş, Kamil Dontaş, Mustafa Yoğurtçu, Mehmet Çoban, Ali Gündoğdu, Arif Çoban

Tutnak 4

TYD yönetim kurulu 23 Ekim 1995 tarihinde, Pazartesi günü, saat 20.00 de M. Maraşlıoğlu’nun Zürich’teki lokantasında toplandı. Nevzat Oğul ve Mehmet Çoban’ın katılamadığı
toplantıda aşağıdaki kararlar alındı.
1- TYD’nin kurulduğunu bidiren ve herkesi üye olmaya çağıran bir mektupla beraber, dernek tüzüğü, üye başvuru fişleri ve ödenti ödeme makbuzlarının en kısa zamanda bütün
Tutlulara Mehmet Karakuş ve Kamil Dontaş tarafından gönderilmesi,
2- TYD’nin kuruluş duyursunun yer alacağı birer mektubun Tut Belediyesi’ne, Kaymakamlık’a, siyasi partilerin ilçe örgütlerine tüzükle beraber gönderilmesi.

İmzalar: M. Karakuş, M. Maraşlıoğlu, M. Yoğurtçu, H. Aslantaş, K. Karakuş, K. Dontaş, A. Çoban, A. Gündoğdu

Tutanak 5

4.12.1995 tarihinde, Pazartesi akşamı saat 20.00 de yine M. Maraşlıoğlu’nun lokantasında toplanıldı. Toplantıya Arif Çoban katılamadı.
Toplantıda gönderilen mektuplar, alınan kararlar okundu ve imzalandı. Derneğin gelir gider durmuna bakıldı. Derneğin kuruluşuna ilişkin olumlu olumsuz tepkiler değerlendirildi.
Dernek tüzüğünün, “her iki yılda bir kongre yapılır” şeklindeki maddesi Nevzat Oğul tarafından uzun bulundu. Bunun üzerine ilk kongrenin kuruluştan bir yıl sonra yapılması benimsendi.
Ayrıca, derneğe üye olanlara birer teşşekür mektubu yollanmasına, Mart 1996’da da bir Tutlular gecesi yapılmasına karar verildi.

İmzalar: Mehmet Karakuş, Ali Gündoğdu, Nevzat Oğul, Mustafa Yoğurtçu, Hüseyin Aslantaş, Kamil Karakuş, Kamil Dontaş, Mehmet Çoban

1. Kongre

Tarih: 15 Aralık 1996
Yer: Gemeinschaftszentrum / Heuried / Zürich
Yeni yönetim kurulu:
Mehmet Karakuş (Başkan), Ali Gündoğdu, Kamil Dontaş (Yazman), Mustafa Yoğurtçu Ahmet Sonkur (Sayman), Nevzat Oğul, Habip Orhan Hüseyin Aslantaş, Mahmut Savıcı, Mehmet Ertok

2. Kongre

Tarih: 22.11.2001
Yer: Gemeinschaftszentrum / Wipkingen / Zürich
Yeni yönetim kurulu:
Mehmet Karakuş (Başkan), Kamil Dontaş (Yazman), Ahmet Sonkur (Sayman) Ali Gündoğdu, Mehmet Yılmaz, Kamil Karakuş, Mehmet Ertok,
Hüseyin Aslantaş, Mahmut Karakaplan, Mahmut Yoğurtçu

3. Kongre

Tarih: 11 Şubat 2001
Yer: Robertseidelhof 11 / 8048 Altstädten / Zürich
Yeni yönetim kurulu:
Mehmet Karakuş (Başkan), Ali Gündoğdu, Kamil Dontaş (Yazman), Recai Aytekin Mahmut Karakaplan (Sayman), Kamil Karakuş, Mehmet Yılmaz, Kenan Dontaş Mustafa Yıldırım, Mustafa Yoğurtçu

4. Kongre

Tarih: 24.11.2002
Yer: Gemeinschaftszentrum / Wipkingen / Zürich
Yeni yönetim kurulu:
Mehmet Karakuş (Başkan), Ali Gündoğdu, Mahmut Karakaplan (Sayman), Mahmut Savıcı Kamil Dontaş (Yazman), Hüseyin Aslantaş, Orhan Kızgın, Mehmet Yılmaz Recai Aytekin, Remzi Gündoğdu

5. Kongre

Tarih: 28. 11.2004
Yer: Dernek lokali / Schlieren-Zürich
Yeni yönetim kurulu:
Nevzat Oğul (Başkan), Mehmet Karakuş, Mahmut Karakaplan (Sayman), Mehmet Yılmaz Remzi Gündoğdu ( Yazman), Ahmet Sonkur, Hüseyin Aslantaş, Necla Gündoğdu Orhan Kızgın, Meryem Savıcı

6. Kongre

Tarih: 10. 12. 2006
Yer: Dernek lokali / Schlieren-Zürich
Yeni yönetim kurulu:
Mehmet Karakuş (başkan), Ali Gündoğdu (2. başkan), Mahmut Karakaplan (Sayman), Mehmet Yılmaz (yazman), Remzi Gündoğdu, Ahmet Sonkur, Meryem Savıcı (denetleme) Seydi Gürbüz (denetleme),
Barış Sarıcı, Mustafa Yoğurtçu

7. Kongre

Tarih: 23.11.2008
Yer: Kopuz Muzik lokali / Schlieren-Zürich
Yeni yönetim kurulu:
Mehmet Karakuş (Başkan), Mahmut Karakaplan (Sayman), Mehmet Yılmaz (Yazman), Remzi Gündoğdu, Ahmet Sonkur (Denetleme), Meryem Savıcı, Seydi Gürbüz (Denetleme),
Barış Sarıcı, Recai Aytekin, Kamil Dontaş

 

8.  Kongre
Tarih: 5 Aralık 2010
Yer: Waldhütte Schlieren
Yeni Yönetim kurulu:
Mahmut Karakaplan (Başkan),  Barış Sarıcı (Başkan yardımcısı), İrfan Kurşun (Sayman), Ekin Yılmaz (Yazman), Meryem Savıcı, Sevda Sonkur ve Remzı Gündoğdu (Denetleme)
Yedek Üyeler:
Sevcan Dontaş, Enver Karakuş ve Ali Maraşlıoğlu
9. Kongre
Tarih: 9 Aralik 2012
Yer: Waldhütte Schlieren
Yeni yönetim kurulu:
Mahmut Karakaplan (Başkan) Remzi Gündogdu (Başkan yardımcısı)
Irfan Kursun (Sayman)  Barış Sarıcı (Yazman) Ekin Yilmaz (Denetleme)
Meryem Savici (Denetleme) Özgür Cankiran (Denetleme)
Yedek üyeler: Ali Maraslioglu, Enver Karakus, Recayi Aytekin