Dernek Tüzüğü

Tutlular Yardımlaşma Derneği (TYD) Tüzüğü / 1995

 

TYD’nin Amaçları

Tut İlçesi’nin güzelleştirilmesine ve Tutluların genelinin kullanımına yönelik yardım ve yatırımlar yapmak.
İsviçre’de Yaşayan Tutluların yukarıdaki amaç vönünde birliğini sağlamak.

TYD’ye Üyelik ve Gelirler

Derneğin tüzüğünü benimseyen ve 18 yaşından gün almış herkes derneğe üye olabilir. İstifa, ölüm ve kesin dönüş hallerinde üyelik düşer. Senelik ödenti her üye için 100 Sfr. dir. Ödentiler, bağışlar ve derneğin etkinliklerinden elde edilen paralar derneğin gelirlerini oluşturur.

TYD’nin İşleyişi

TYD’nin ilk kurucuları olan on kişi geçici yönetim kurulunu oluşturur. Geçici yönetim kurulu kendi içinde başkan, başkan yardımcısı, yazman, iki sayman ve üç denetleyici seçer. Geçici yönetim kurulu üye yazımları ve bütün işlemlerden sorumludur. Karalar çoğunlukla alınır. Yönetim kurulunda boşalan üyelerin yerine yine çoğunluk kararı ile yeni üyeler seçilir. Derneğin kuruluşundan (30.08.1995) ancak iki yıl sonra ilk genel kongre yapılır. Genel kurul tarihinden iki ay önce üyeler yazılı olarak kongreye davet edilir. Genel kurula 30 gün kala üyelik başvurusu dondurulur, üye ödentisi alınmaz. Genel kurulun 30 gün öncesine kadar ödentilerini ödemeyenler genel Kurul’a katılamazlar.

Genel Kurlun İşleyişi ve Görevleri

İşleyiş
Üye tamsayısının üçte biri kongreye gelirse kongre yapılır. Yoksa yeni bir tarih belirlenir. Önergeler en az on üye tarafından verilir.

Görevleri

Gerekli tüzük değişiklikleri yapar ve yeni tüzüğü onaylar. Derneğin çalışmalarını ve gelir gider durumunu tartışır. 10 kişilik yeni yönetim kurulunu seçer. Onur üyelerini seçer. Derneğin kapatılması ve mal varlığı konularında karar verir. Herhangi bir anlaşmazlık durumlarında İsviçre mahkemeleri karar verir.

TYD’nin Siyasi Yapısı

TYD siyasi parti politikası yapmaz. Atatürk’ün kurduğu laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nden yanadır.


Kurucular

Mehmet Karakuş
Mehmet Çoban
Kamil Dontaş
Mehmet Maraşlıoğlu
Kamil Karakuş
Ali Gündoğdu
Arif Coban
Mustafa Yoğurtçu
Nevzat Oğul
Hüseyin Aslantaş